مدیریت ترمینال مدیریت ترمینال

جهت ارتباط با کشیک مدیریت ترمینال فرودگاه یاسوج می توانید با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:

ترمینال داخلی :2-33348130 (074) داخلی 160

* ضمناً جهت آگاهی مسافرین محترم  به اطلاع می رساند وظایف این قسمت عبارتند از :

- نظارت و کنترل بر وظایف شرکت هواپیمائی، سازمانها و نهادهای مستقر در ترمینال و نیز هماهنگ نمودن فعالیت آنها طبق دستور العمل های صادره و قراردادهای منعقده

- نظارت بر امور اعلان پرواز ترمینال و ایجاد هماهنگی لازم در برنامه های پروازی

- نظارت بر امور ترمینال، اماکن و پاویون و ایجاد هماهنگی لازم برای انجام بهینه امور

- نظارت و بازدید از وضعیت کلیه اماکن فرودگاهی و توصیه های لازم جهت رفع نقص های احتمالی و همکاری و مساعدت با واحدهای ذیربط در صورت لزوم

- همکاری و هماهنگی با مسئول هماهنگی پرواز جهت زمان بندی پرواز ورودی و خروجی، با توجه به ظرفیت پذیرش مسافرین هواپیما در ترمینال فرودگاه

- همکاری و هماهنگی با واحدهای ذیربط فرودگاه به هنگام بروز حوادث غیر مترقبه مانند هواپیما ربایی، فرود اضطراری و حوادث طبیعی مانند سیل، زلزله، شیوع بیماریهای واگیردار در کشور و ایجاد تسهیلات ویژه جهت استفاده کنندگان ترمینال فرودگاه به هنگام بروز حوادث مذکور