نمایش محتوا نمایش محتوا

خدمات شناسه دار فرودگاه یاسوج 

شماره مدير فرودگاه یاسوج07433333552

شناسنامه خدمات 

    عنوان خدمت     

بستر ارائه خدمت  

توضیح خدمت راهنما پشتیبانی

سئوالات

متداول 

 بیانیه توافق

سطح خدمات 

نظرسنجی

13051753000

ارائه خدمات ترافيك هوايي

      کاملا" الکترونیکی 07433333653   

13051754000

ارائه و راهبر زير ساختهاي مرتبط سامانه پذيرش مسافر

   غیر الکترونیکی   07433348138-9   

13051755000

ارائه محل استقرار و زير ساخت هاي فرودگاهي

  غیر الکترونیکی   07433334553   

13051756000

صدور مجوز تردد دستي 

  غیر الکترونیکی   07433348150   

13051757000

اعلان پرواز 

کاملا" الکترونیکی 199   
 

* همشهریان عزیز میتوانند برای ثبت نظرات - انتقادات و پیشنهادات خود بصورت صوتی از طریق سرشماره 2-07433348130 اقدام نمایند .