نمایش محتوا نمایش محتوا

شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران

استان کهگیلویه و بویراحمد-فرودگاه یاسوج

آدرس:یاسوج -کیلومتر 2 جاده اصفهان،فرودگاه یاسوج

تلفن های تماس:2-07433310200

تلفن دفتر مدیریت:33333552-074

فکس:074-33333651

سایت اینترنتی:https://yasouj.airport.ir

ایمیل فرودگاه یاسوج: yasoujairport@airport.ir