نمایش محتوا نمایش محتوا

 

در مورد پیگیری اشیاء گمشده مسافرین محترم می توانند:

در صورت گم کردن اشیاء درسالن هاي پروازي و يا محوطه فرودگاه به دفتر نیروی انتظامی مستقر در سالن مراجعه و يا با شماره تماس 074-33310200-2 تماس حاصل نمايند.

 در صورتی که اشیاء در داخل هواپیما جا مانده باشند به دفتر شرکت هواپیمایی مربوطه در فرودگاه مراجعه و يا با شماره 33333552-074 تماس حاصل نمايند.

 جهت دریافت اطلاعات بیشتر و هرگونه راهنمایی در این خصوص  با مدیریت ترمینال با شماره تلفن 33333552- 074 تماس حاصل فرمایيد.