نمایش محتوا نمایش محتوا

 
علي محسنيان
مدیرفرودگاه ياسوج

متولد سال : ۱۳۵۵/۰۵/۱۰

تحصیلات : فوق ليسانس

سابقه کاری : ۱۷ سال


تلفن : 07433333552
فکس : 07433333651
پست الکترونيکي : mohsenian@airport.ir
 

یوسف عمادی
معاون فرودگاه ياسوج

متولد سال : 1359

تحصیلات : ليسانس

سابقه کاری : 15 سال


تلفن : 07433340602
فکس : 07433333651
پست الکترونيکي : usef.emadi@airport.ir

بیشتر...

محمدتقی سلجوقی

رئیس اداره عملیات هوانوردی فرودگاه یاسوج

بیشتر...