پارکینگ فرودگاه یاسوج پارکینگ فرودگاه یاسوج

پارکینگ فرودگاه یاسوج با ظرفیت بیش از 100 خودرو در اختیار مسافران گرامی قرار می گیرد. این پارکینگ در فاصله 20 متری از ترمینال فرودگاه قرار گرفته است.