حمل و نقل عمومی حمل و نقل عمومی

  1. تاکسی فرودگاه: تاکسی رانی فرودگاه در فاصله کمتر از 20 متری درب خروجی ترمینال فرودگاه قرار دارد.

  1. تاکسی های بیسیم شهری: علاوه بر تاکسی های فرودگاه، مسافرین محترم می توانند از تاکسی های بیسیم شهری استفاده نمایند. برای درخواست تاکسی شهری می توان از شماره تلفن های 1833 و 1838 استفاده کرد.