نمایش محتوا نمایش محتوا

بیانیه توافق سطح خدمات فرودگاه یاسوج

فرودگاه  یاسوج ارائه دهنده كليه خدمات هوانوردي و فرودگاهي از قبيل:‌خدمات ترافيك هوايي ، ارائه محل استقرار و زير ساختهاي فرودگاهي ، ارائه و راهبري زيرساخت هاي مرتبط سامانه پذيرش مسافر ، صدور مجوز تردد دسترسي و اعلان پرواز مي باشد كه كليه خدمات فوق الاشاره به تصويب سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور رسيده است.

هدف از اين توافقنامه تاكيد بر ارائه خدمات با كيفيتي كه مورد توافق خدمت گيرندگان قرار گيرد مي باشد.

شيوه و قوانين حاكم بر ارائه اين خدمات به شرح ذيل است:

·         خدمات ترافيك هوايي به شركتهاي هواپيمايي داخلي كه داراي تاييديه فعاليت از سازمان هواپيمايي كشوري مي باشند ارائه مي گردد. ارائه اين خدمت طبق قوانين سازمان بين المللي هواپيمايي كشوري (ICAO) ، سازمان هواپيمايي كشوري جمهوري اسلامي ايران و شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران است.

·         خدمات ارائه محل استقرار و زير ساختهاي فرودگاهي به نهادها ، ارگانها ،‌موسسات و شركتهاي هواپيمايي مستقر در فرودگاه ارائه مي گردد كه بر اساس اساسنامه شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران و يا تفاهم نامه هاي منعقده ارائه مي گردد.

·         خدمات ارائه و راهبري زيرساخت هاي مرتبط با سامانه پذيرش مسافر كه شامل زير ساختهاي فيزيكي  از جمله كانترهاي پذيرش مسافر- نوار نقاله ها و ... و زيرساختهاي فناوري اطلاعات در سامانه هاي پذيرش مسافر جهت برقراري نظام هماهنگ هندلينگ  به مسافرين مي باشد كه بر اساس اساسنامه شركت فرودگاههاو ناوبري هوايي ايران ،قوانين بين المللي ايكائو، قانون توسعه پنجم و ماده 63 قانون وصل برخي ازخدمات دولتي ارائه مي گردد.

·         خدمات صدور مجوز تردد دسترسي جهت هماهنگي تردد به محل هاي دسترسي طبقه بندي شده در فرودگاهها توسط پرسنل فرودگاهها ، شركتهاي هواپيمايي ،شركت هاي هندلينگ كننده زميني، كاركنان دستگاهها و نهادي مستقر در فرودگاهها و پيمانكاران مستقر مي باشد كه بر اساس قوانين دفتر مركزي حراست فرودگاهها و سازمان حراست كل كشور ارائه مي گردد.

      خدمات اعلان پرواز كه جهت اطلاع رساني مشخصات پروازهاي مسافربري و اعلام وضعيت پروازها به عموم مردم ،‌دستگاههاي اجرايي ،‌استفاده كنندگان و سرويس دهندگان حمل و نقل هوايي  بر اساس اساسنامه شركت فرودگاههاو ناوبري هوايي ايران ،قوانين بين المللي ايكائو، قانون توسعه پنجم برقرار گرديده است. اين خدمت از طريق وب سايت ،‌تلفن گويا ،‌سامانه 199، سيستم پيامكي و تابلوهاي اعلان پرواز فرودگاهها ارائه مي شود.

اين توافقنامه با امضاي مدير فرودگاه  یاسوج اعتبار داشته و تا مادامي كه اصلاح و يا جايگزين نگردد داراي اعتبار است.

بیانیه سطح خدمات فرودگاه  یاسوج