برنامه پروازها برنامه پروازها

ضمن عرض پوزش و تشکر از صبر و شکیبایی مردم عزیز، به استحضار می رساند کلیه پروازهای فرودگاه یاسوج به علت مشکلات ناوگان هواپیمائی امبرائر شرکت هواپیمایی آتا، تا اطلاع ثانوی لغو خواهد بود. بدیهی است خدمتگزاران مردم در این فرودگاه، پیگیری مجدد پروازها را مجدانه پیگیری می نمایند.

مدیریت فرودگاه یاسوج