نمایش محتوا نمایش محتوا

جهت ثبت شكايات شش روش وجود دارد:

  1. تماس با سامانه تلفن گوياي فرودگاه2-07433310200
  2. ارسال پيامك به شماره 10007069
  3. ارسال پيامك به سامانه پیامکی فرودگاه یاسوج به شماره 50004604525
  4. تحويل نمودن شكايت مكتوب به دفتر مديريت ترمينال
  5. ثبت در سامانه شهراه (مديريت ارتباط شهروندي)
  6. تكميل و ارسال فرم زير

ضمنا چنانچه شكايت از شركتهاي هواپيمايي مي باشد شكايت را در سامانه شكايات سازمان هواپيمايي كشوري ثبت و پيگيري نماييد.