میز خدمت میز خدمت

گزارش تصویری گزارش تصویری

سامانه شهراه سامانه شهراه

Polls Display Polls Display

كدام بخش پرتال فرودگاه یاسوج از ديدگاه شما، عملكرد بهتري دارد؟
News
2018-10-13

بازديد سرزده معاون عمراني استاندار و مديرکل مديريت بحران از فرودگاه ياسوج

به گزارش روابط عمومي فرودگاه ياسوج، مهندس فيلي،معاون عمراني استاندار به همراه مديرکل مديريت بحران استان بطور سرزده و بدون اطلاع قبلي از واحدهاي عملياتي و تجهيزات فرودگاه ياسوج بازديد نمودند.
2018-10-06

فرودگاه ياسوج در عرصه نماز، شايسته تقدير ويژه شد.

به گزارش روابط عمومي فرودگاه ياسوج؛ در راستاي دستورالعمل اجرايي نظام ارزيابي توسعه و ترويج فرهنگ نماز دستگاه‌هاي اجرايي استان کهگيلويه و بويراحمد در سال گذشته؛ فرودگاه ياسوج در زمينه توسعه و ترويج فرهنگ نماز شايسته تقدير ويژه شد.
2018-09-23

برقراري ارتباط برج مراقبت فرودگاه ياسوج و پروازها از طريق بستر E1

به نقل از روابط عمومي فرودگاه ياسوج در راستاي کاهش تداخلات فرکانسي و بهبود ارتباطات راديويي با تلاش و اهتمام متخصصان ارتباطات و ناوبري فرودگاه ياسوج و شرکت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران ، بستر ارتباط ميان برج کنترل مراقبت فرودگاه ياسوج و پروازها به خطوط E1 ارتقاء يافت.
2018-09-10

پيگيري توسعه پروازهاي فرودگاه ياسوج با حضور رئيس سازمان هواپيمايي کشوري

به گزارش روابط عمومي فرودگاه ياسوج ،در جلسه اي که در دفتر معاون وزير و رئيس سازمان هواپيمايي کشوري با موضوع توسعه پروازهاي فرودگاه ياسوج برگزار شد