برنامه پروازها برنامه پروازها

حسب پیگیریهای صورت گرفته برابراعلام شرکت هواپیمایی ماهان، پروازهای این شرکت ازروزجمعه 1397/10/21به شرح ذیل برقرارخواهد بود بدیهی است استمرار وتوسعه پروازها منوط به میزان استقبال مردم ودستگاههای اجرایی می باشد

از تهران از یاسوج
جمعه ها 07:50 09:40
دوشنبه ها 12:10 14:10

 

فروش اینترنتی شرکت ماهان  https://www.mahan.aero/fa

روابط عمومی فرودگاه یاسوج