میز خدمت الکترونیک میز خدمت الکترونیک

گزارش تصویری گزارش تصویری

سامانه مدیریت ارتباط شهروندی وزارت راه و شهرسازی سامانه مدیریت ارتباط شهروندی وزارت راه و شهرسازی

اخبار فرودگاه
۲ شهريور ۱۳۹۸

سوابق و ظرفيت هاي فرودگاه ياسوج ، موتور محرک هوانوردي عمومي کشور

به گزارش روابط عمومي فرودگاه ياسوج علي محسنيان ضمن قدرداني از توجهات اخير مدير عامل محترم شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران به مقوله هوانوردي عمومي که يکي از زمينه هاي مغفول درآمدزايي در هوانوردي کشور مي باشد ،عنوان کرد در سالهاي اخير فرودگاه ياسوج اقدامات موثر ومتعددي در زمينه هوانوردي عمومي انجام داده است.
۳۰ مرداد ۱۳۹۸

جانشين فرمانده پليس فرودگاه هاي کشور طي مراسمي فرمانده جديد پليس فرودگاه ياسوج را معرفي کرد.

به گزارش روابط عمومي فرودگاه ياسوج، آيين تکريم فرمانده پيشين و معرفي فرمانده جديد فرودگاه ياسوج برگزار شد.
۲۳ مرداد ۱۳۹۸

استمرار پيگيري ها جهت افزايش پروازهاي فرودگاه ياسوج

به گزارش روابط عمومي فرودگاه ياسوج، علي محسنيان مدير فرودگاه ياسوج اعلام کرد: با شروع بکار دکتر کلانتري استاندار محترم جديد ، پيگيري هاي استاني در ارتباط با افزايش پروازهاي فرودگاه ياسوج دو چندان شده است .
۳۱ تير ۱۳۹۸

عمل خداپسندانه يکي از کارکنان فرودگاه ياسوج

به گزارش روابط عمومي فرودگاه ياسوج ، يکي از کارکنان واحد فضاي سبز فرودگاه ياسوج، کيف گمشده يکي از مسافران اين فرودگاه را به وي تحويل داد.