خبر خبر

آگهي مزايده فروش اموال بلا استفاده ، اسقاطي و ضايعات
بدينوسيله به اطلاع ميرساند فرودگاه ياسوج در نظر دارد به استناد مجوز شماره 115218مورخ10/10/1396 اداره کل امور مالي و درآمد شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران نسبت به فروش مقادير محدودي از اموال بلا استفاده ، اسقاطي و ضايعات خود از طريق استعلام بها اقدام نمايد .

بدینوسیله  به اطلاع میرساند فرودگاه یاسوج در نظر دارد به استناد مجوز شماره 115218مورخ10/10/1396 اداره کل امور مالی و درآمد شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران نسبت به فروش مقادیر محدودی از اموال بلا استفاده ، اسقاطی و ضایعات خود از طریق استعلام بها اقدام نماید . متقاضیان میتوانند از تاریخ 16/11/96لغایت 18/11/96 پس از مراجعه به این اداره  و انجام هماهنگی لازم  ضمن بازدید از اقلام مذکور نسبت به تکمیل و ارائه فرم استعلام بها اقدام نمایند .

  1. آخرین مهلت جهت ارائه فرم پیشنهاد قیمت 21/11/96وتاریخ بازگشایی پاکات 23/11/96 ساعت 10:00در دفتر مدیر فرودگاه  خواهد بود.
  2. پیشنهاد دهندگان می بایست معادل 10%از قیمت پیشنهادی خود را به عنوان ضمانت نامه شرکت در مزایده  به صورت چک تضمین شده بانکی یا سپرده نقدی ارائه نمایند.
  3. ضمانت نامه برنده مزایده پس از انتقال کامل تمامی اموال اسقاط و ضایعات به جا مانده مسترد می گردد.
  4. حد اکثر مهلت  جهت انتقال کامل اموال مزایده پنج روز  از تاریخ تعیین برنده می باشد.
  5. شماره حساب سیبا 2176844103006 بنام تمرکز وجوه سپرده فرودگاه یاسوج می باشد .
  6. ارائه اصل وتصویر  شناسنامه یا اصل و تصویر کارت ملی جهت پیشنهاد دهندگان  الزامی می باشد.

*جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 33334553 تماس حاصل فرمائید.          

 

شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران - مدیریت فرودگاه یاسوج

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد