خبر خبر

سيزدهمين مانع پروازي فرودگاه ياسوج کاهش ارتفاع داد
وقتي موانع يکي پس از ديگري در برابر اراده ها کوتاه مي آيند
به گزارش روابط عمومي فرودگاه ياسوج علي محسنيان مدير فرودگاه اعلام کرد در راستاي تلاشهاي مستمر انجام شده گذشته براي بهبود وضعيت ايمني پروازها در فرودگاه ياسوج،با پيگيري ها و رايزني هاي صورت گرفته طي چند ماهه اخير ،دکل مخابراتي شرکت گاز ايران نيز با 12 متر نفوذ غيرمجاز در حريم هوايي فرودگاه به عنوان سيزدهمين مانع پروازي فرودگاه ياسوج تقليل ارتفاع داد و از جابجايي آستانه باند 31 اين فرودگاه به مقدار 550متر جلوگيري شد.

وی افزود :از آنجائیکه ایمنی پروازها و سلامت مسافرین مهمترین شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران و قطعاً از اولویت های اصلی این فرودگاه می باشد، بدلیل مجاورت شهر یاسوج با فرودگاه و کوهستانی بودن و شیب منطقه ، پایش و نظارت تمامی موانع  در اطراف فرودگاه ،روندی مستمر و پایدار دارد و امید داریم که با همکاری دستگاههای استانی در این خصوص روز به روز با مشکلات کمتری مواجه و زمینه ساز ارتقاء بیش از پیش وضعیت ایمنی فرودگاه یاسوج باشیم.

وی در پایان از همکاری خوب و احساس مسئولیت اجتماعی شرکت انتقال گاز ایران و استان فارس که متولی اصلی نصب و نگهداری این دکل بود ،قدردانی نمود.
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد