خبر خبر

پيگيري توسعه پروازهاي فرودگاه ياسوج با حضور رئيس سازمان هواپيمايي کشوري
به گزارش روابط عمومي فرودگاه ياسوج ،در جلسه اي که در دفتر معاون وزير و رئيس سازمان هواپيمايي کشوري با موضوع توسعه پروازهاي فرودگاه ياسوج برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرودگاه یاسوج ،در جلسه ای که در دفتر معاون وزیر و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با موضوع توسعه پروازهای فرودگاه یاسوج برگزار شد رئیس محترم سازمان هواپیمایی کشوری، مسئولان تعدادی از ایرلاین های کشور، نمایندگان استان کهگیلویه و بویراحمد و مدیر فرودگاه یاسوج حضور داشتند و آخرین وضعیت پروازهای فرودگاه یاسوج از روزهای پس از سانحه تا بحال بررسی و مقرر شد تا ایرلاین های حاضر در جلسه ضمن بررسی شرایط،نسبت به برقراری و توسعه پروازهای فرودگاه یاسوج اقدام نمایند.

محسنیان ادامه داد با مساعدت مسئولین شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران و پیگیری های بعمل آمده طی سالهای اخیر بیش از 300 میلیارد ریال برای توسعه و بهسازی زیرساختهای هوانوردی و فرودگاهی و ارتقاء ایمنی این فرودگاه هزینه شده و تمامی زیرساختها و تجهیزات عملیاتی متناسب موردنیاز این فرودگاه به نحو شایسته فراهم شده است و امیدواریم که با حمایت مسئولین کشوری و استانی و توسعه پروازها ی این فرودگاه بتوانیم نقش پررنگ تری در سهم حمل و نقل هوایی و  روند توسعه متوازن استان ایفا نماییم.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد