خبر خبر

برقراري ارتباط برج مراقبت فرودگاه ياسوج و پروازها از طريق بستر E1
به نقل از روابط عمومي فرودگاه ياسوج در راستاي کاهش تداخلات فرکانسي و بهبود ارتباطات راديويي با تلاش و اهتمام متخصصان ارتباطات و ناوبري فرودگاه ياسوج و شرکت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران ، بستر ارتباط ميان برج کنترل مراقبت فرودگاه ياسوج و پروازها به خطوط E1 ارتقاء يافت.

با توجه به محصور بودن فرودگاه یاسوج در میان ارتفاعات زاگرس، ارتباط بدون واسطه برای حداقل مسافت مورد نیاز 25 ناتیکال مایلی، امکان پذیر نبوده و در سالهای پیشین برای رفع این محدودیت، از سیستم Repeater در ایستگاه مایکروویو کوه سپیدار در فاصله  45 کیلومتری فرودگاه، استفاده میشد. پس از فراهم شدن زیرساخت ‌مناسب وتغییرات و تنظیمات لازم بر روی سيستمهاي لینک رادیویی مرکز مخابرات و فرودگاه انجام پذيرفت و ارتباطات بر روی بستر E1 تکمیل و راه اندازی گردید.

استفاده از بستر E1  باعث افزایش کیفیت و امنیت  ارتباط شده و میزان برد فرکانسی به طور چشمگیری افزایش یافته است.

گفتنی است تقریبا تمام اجزای سیستم مبدل E1  و Share Point ساخت داخل کشور می باشند.
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد