خبر خبر

فرودگاه ياسوج در عرصه نماز، شايسته تقدير ويژه شد.
به گزارش روابط عمومي فرودگاه ياسوج؛ در راستاي دستورالعمل اجرايي نظام ارزيابي توسعه و ترويج فرهنگ نماز دستگاه‌هاي اجرايي استان کهگيلويه و بويراحمد در سال گذشته؛ فرودگاه ياسوج در زمينه توسعه و ترويج فرهنگ نماز شايسته تقدير ويژه شد.

شایان ذکر است با اهتمام ویژه کارکنان این فرودگاه به مقوله توسعه و ترویج فرهنگ نماز  ،این چهارمین سال متوالی است که فرودگاه یاسوج در میان دستگاه‌هاي اجرايي استان به عنوان دستگاه شایسته تقدیر یاد شده است.در همین راستا نیز تقديرنامه‌اي از سوي دکتر علی احمدی استاندار ، به محسنیان مدير فرودگاه یاسوج اهداء شده است.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد