خبر خبر

جانشين فرمانده پليس فرودگاه هاي کشور طي مراسمي فرمانده جديد پليس فرودگاه ياسوج را معرفي کرد.
به گزارش روابط عمومي فرودگاه ياسوج، آيين تکريم فرمانده پيشين و معرفي فرمانده جديد فرودگاه ياسوج برگزار شد.

علی محسنیان ،مدیر فرودگاه یاسوج در آیین تکریم فرمانده پیشین و معرفی فرمانده جدید فرودگاه یاسوج  با اشاره به حساسیت کار نیروی انتظامی در فرودگاه ها، مهمترین وظایف پلیس فرودگاه را تامین امنیت، حفاظت از محیط پیرامون فرودگاه و نظارت و کنترل مبادی ورودی و خروجی مسافران، کنترل بار مسافران و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر از مرزهای هوایی کشور عنوان کرد و امنیت مطلوب و رضایتمندی مسافرین را حاصل تعامل بین مدیران فرودگاه ها و سپاه و پلیس دانست.

در ادامه سرهنگ یاردوستی، جانشین فرمانده پلیس فرودگاه های کشور، سرگرد بهرامی را به عنوان فرمانده جدید پلیس فرودگاه یاسوج معرفی و از سرگرد یزدان پناه، فرمانده پیشین قدردانی نمود.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد