خبر خبر

سوابق و ظرفيت هاي فرودگاه ياسوج ، موتور محرک هوانوردي عمومي کشور
به گزارش روابط عمومي فرودگاه ياسوج علي محسنيان ضمن قدرداني از توجهات اخير مدير عامل محترم شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران به مقوله هوانوردي عمومي که يکي از زمينه هاي مغفول درآمدزايي در هوانوردي کشور مي باشد ،عنوان کرد در سالهاي اخير فرودگاه ياسوج اقدامات موثر ومتعددي در زمينه هوانوردي عمومي انجام داده است.

محسنیان اظهار داشت :برگزاری جشنواره هوایی 3روزه و نیز ساخت و بهره برداری از آشیانه اختصاصی هواپیماهای فوق سبک از جمله اقدامات مهم فرودگاه یاسوج در راستای توسعه هوانوردی عمومی میباشند.

وی همچنین گفت : با توجه به تفاهمنامه سه جانبه اقدامات اجرایی در جهت تسهیل و توسعه هوانوردی عمومی و از طرفی با نظر به پتانسیل های منحصر به فرد گردشگری این منطقه از جمله فاصله کوتاه با 5 مرکز استان و داشتن تنوع جاذبه های متعدد اکو توریسم، فرودگاه یاسوج میتواند به یک مرکز جذاب در هوانوردی عمومی کشور بدل گردد. 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد